Điều khoản sử dụng

1. Ứng dụng Utop dùng để đổi điểm của F.Studio với điểm Utop. Khách hàng có thể dùng điểm Utop quy đổi hàng hóa/dịch vụ tại các đối tác đổi điểm.

2. Số điểm Utop đổi từ điểm F.Studio được cộng dồn và có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/5/2019

3. Điểm không được qui đổi hoặc hoàn lại thành tiền mặt.

4. Tỷ lệ sử dụng điểm tương ứng với Việt Nam đồng (VNĐ) như sau: 1 điểm = 1000 VNĐ.

5. Tỉ lệ quy đổi điểm được quy định là 1000 điểm Fstudio = 1 điểm Utop. Phần lẻ không đổi được vẫn được giữ lại tại F.Studio

6. Khách hàng có thể thay đổi mã PIN, thông tin cá nhân trên ứng dụng trên ứng dụng.

7. Utop chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trong mục đích truyền thông nội bộ.

8. Sau khi đăng ký thì khách hàng có thể sử dụng ứng dụng để tích, đổi điểm ngay lập tức.

9. Mỗi khách hàng chỉ được sở hữu 1 tài khoản thành viên. Tài khoản này là dành riêng cho cá nhân khách hàng đã đăng ký và không thể chia sẻ với gia đình, bạn bè hoặc những người khác cho bất cứ mục đích nào.

10. Nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc xin vui lòng liên hệ với trung tâm Hỗ trợ thẻ/tài khoản theo số Hotline của F.Studio: 1800 6601(ext:4)

11. Utop có quyền vô hiệu hóa tài khoản của khách hàng mà không cần thông báo nếu xác định rằng khách hàng đã vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc sử dụng tài khoản dưới hành vi gian lận. Trong trường hợp này, thì tất cả các điểm tích lũy trong tài khoản sẽ bị hủy.

12. Vui lòng bảo mật tài khoản của quý khách hàng cẩn thận. Utop sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu tài khoản của quý khách hàng là nguyên nhân gây ra tranh chấp.