Về chúng tôi

Utop là app tích lũy điểm điện tử cho phép bạn tích lũy điểm ở bất kỳ cửa hàng nào và có thể gộp tổng thành một giá trị “utop” để đổi điểm tại hàng trăm cửa hàng khác nhau trong hệ thống đối tác của Utop tại Việt Nam.

Đây là mạng lưới được xây dựng dựa trên nền tảng Blockchain – Akachain, đảm bảo đem tới sự bảo mật tuyệt đối cũng như tối ưu hóa trong tốc độ giao dịch của đối tác và khách hàng.